Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA Č. 12 STK SHbÚ
 
konanej dňa 26.11.2009
 
Prítomní: Mihal Jaroslav, Bežo Ivan, Gaďourek Aleš
 
1. Za tri vyššie tresty má zastavenú činnosť na 1 stretnutie nepodmienečne:
 
LIŽBETIN Peter                  (N-Sport Zvolen)                  od 22.11.2009
 
2. Komisia schválila zmenu domáceho ihriska stretnutia Extraligy seniorov medzi družstvami
    Reebok Hockey Ružinov a HBK 87 Fany sport Skalica dňa 28.11.2009. Stretnutie sa
    odohrá o 11:00 hod. na ihrisku v Bratislave – Petržalke na Tematínskej ul.
 
3. Komisia na základe dohody schválila preloženie stretnutia 12. kola Extraligy seniorov
    medzi družstvami MŠK Kežmarok a Double Team Žirafa Považská Bystrica z 28.11. 2009
    na 28.2. 2010 o 13:00 hod v Kežmarku.
 
4. V 11. kole Slovenskej hokejbalovej extraligy seniorov sa družstvo ŠK Profis 32 Bratislava
     nedostavilo na stretnutie s ŠK 98 Pruské, ktoré sa malo hrať dňa 21.11.2009 o 13.00 hod.
     v Pruskom.
     Vedúci družstva ŠK Profis 32 Bratislava p. František Dej deň pred stretnutím túto
     skutočnosť oznámil predsedovi ŠTK. Vzhľadom nato, že domácemu družstvu ani
     rozhodcom stretnutia nevznikli žiadne náklady, komisia trestá družstvo ŠK Profis 32
     Bratislava kontumačným výsledkom 0:5 v jeho neprospech a finančnou pokutou 340,- Eur.
     Splatnosť zaplatenia finančnej pokuty je do 14 dní od doručenia.
     Proti tomuto rozhodnutiu sa družstvo ŠK Profis 32 Bratislava môže odvolať do 7 dní
     od doručenia.
             
 
 
 
S pozdravom
 
                                       Jaroslav Mihal
predseda ŠTK SHbÚ